Szanowni Państwo,

ArtofBusiness w pełni dostosowaliśmy się do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE – znanego również pod skróconą nazwą: RODO.

Wiemy, jak ważne jest zapewnienie naszym Klientom oraz Podmiotom Współpracującym pełnego poszanowania ich prywatności oraz ochrony danych osobowych, dostosowanej do wymogów Rozporządzenia.

Przygotowaliśmy niniejszy dokument, aby w prosty i przystępny sposób wyjaśnić Państwu, dlaczego zbieramy Państwa dane osobowe i do czego ich używamy.  Z naszej Polityki Prywatności dowiecie się Państwo, na czym polega przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych oraz jakie prawa Państwu przysługują.  Ponadto postaramy się także przybliżyć Państwu tematykę plików cookies (tzw. Ciasteczek).

Administratorem strony oraz Administratorem danych osobowych jest Paulina Armatowska Artbeat Group, ul. Księżycowa 6, 83-010 Straszyn, NIP: 554 263 41 98. W razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości związanych z przetwarzaniem przez nas danych osobowych serdecznie zapraszamy do kontaktu mailowego: biuro@artofbusiness.info lub telefonicznego pod numerem telefonu: 609 700 666Informujemy również, że powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, którego funkcję pełni Dariusz Armatowski. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e mail: rodo@artbeat.com.pl bądź pod numerem telefonu: 509 292 071. Pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora możecie Państwo również kierować w formie pisemnej na adres korespondencyjny: Paulina Armatowska Artbeat Group, ul. Księżycowa 6, 83-010 Straszyn

Według definicji wskazanej w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/4/WE (RODO), dane osobowe to wszelkie informacje pozwalające w sposób pośredni lub bezpośredni zidentyfikować osobę fizyczną. W zakres tego typu danych wchodzi między innymi imię, nazwisko, adres, adres e- mail, numerem telefonu. 

Kontaktując się z nami lub korzystając z naszych usług przekazują nam Państwo swoje dane osobowe, a my gwarantujemy, że pozostaną one poufne i bezpieczne.

Kontaktując się z nami na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób naturalny przekazują nam Państwo swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości mogą Państwo zawrzeć również inne dane osobowe. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest Państwa zgoda wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu. Państwa dane osobowe przekazywane nam w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi Państwa zapytania. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji.

Przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych odbywa się w zależności od procesu przetwarzania, m.in.:

 • w celach związanych z zawarciem oraz wykonaniem umowy, o ile jesteście Państwo jej stroną (podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust.1 lit b. RODO)
 • w celu oferowania Państwu bezpośrednio naszych produktów i usług, tzw. marketing bezpośredni (podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit f RODO)
 • w celach marketingowych, ale innych niż marketing bezpośredni (podstawą przetwarzania tych danych jest art. 6 lit. a RODO)
 • w celach związanych z wykonaniem ciążących na nas obowiązków prawnych, w tym rozpatrywanie składanych przez Państwa reklamacji oraz udzielanie na nie odpowiedzi na zasadach przewidzianych przepisami (podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 lit. c RODO)
 • w celu dochodzenia roszczeń (podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust.1 lit f RODO)
 • w celu prowadzenia procesu rekrutacyjnego i zatrudnienia pracowników (podstawą prawną jest art. 6 ust.1 lit b RODO)

Przekazane nam dane osobowe udostępniamy innym podmiotom (odbiorcom w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO) tylko i wyłącznie wtedy, gdy jest to konieczne do prawidłowego wykonania świadczonych przez nas usług. Mogą to być przede wszystkim nasi pracownicy, którzy obsługują Państwa zamówienia. W celu spełniania nałożonych przez prawo obowiązków księgowych nasza firma korzysta także z pomocy profesjonalnego biura rachunkowego. Dane osobowe mogą być także przekazywane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie powszechnie obowiązującego prawa.

Państwa dane mogą być również udostępnianie do Państw trzecich. Związane jest to z korzystaniem przez nas z narzędzi analitycznych, takich jak Google Analytics, które zbierają anonimowe informacje na temat odwiedzin strony, takie jak podstrony, które zostały wyświetlone, czy też czas, jaki został przez użytkowników spędzony na stronie. Wiąże się to z wykorzystaniem plików cookies firmy Google.

Zapewniamy również możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube.

Pliki cookies wykorzystujemy po to, abyście mogli Państwo w sposób komfortowy korzystać z naszej strony. Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo w zakładce „Pliki cookies”.

RODO daje osobom, których dane dotyczą szereg uprawnień, których realizację zapewniamy. Są to następujące prawa:

 • prawo dostępu do treści swoich danych – korzystając z tego prawa możecie Państwo pozyskać informacje, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy,
 • prawo sprostowania danych – korzystając z tego prawa możecie Państwo zgłosić do nas konieczność poprawienia danych lub uzupełnienia danych,
 • prawo do usunięcia danych – korzystając z tego prawa może Państwo złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku dokonamy niezwłocznego usunięcia danych. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji, gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z obowiązków, jakie nakłada na nas prawo.
 • prawo do ograniczenia przetwarzania – korzystając z tego prawa możecie Państwo złożyć wniosek o ograniczenie przetwarzania, w razie kwestionowania prawidłowości przetwarzanych danych. W przypadku zasadności wniosku możemy dane jedynie przechowywać, zaś dalsze przetwarzanie może odbyć się po ustaniu przesłanek uzasadniających ograniczenie przetwarzania,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych (w przypadku przetwarzania na podstawie zgody) – wycofanie zgody przysługuje Państwu w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania, tj. dokonanego przed cofnięciem zgody.

 

W celu realizacji powyższych praw, prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, pod adresem e mail: rodo@artbeat.com.pl

Posiadają Państwo ponadto prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest zawsze dobrowolne, aczkolwiek niezbędne, by skorzystać z naszych usług lub po prostu skontaktować się z nami.

Decyzje w Państwa sprawach nie będą przez nas podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie stosowane profilowanie.

Gwarantujemy Państwu poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych (RODO). Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić Państwu możliwie najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem ze strony.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Państwa urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny.

Cookies pozwalają nam:

 • zapewnić prawidłowe funkcjonowanie strony;
 • poprawić szybkość i bezpieczeństwo korzystania ze strony;
 • ulepszać funkcje dostępne dla Państwa na naszej stronie;
 • zapewnić funkcje społecznościowe
 • korzystać z narzędzi marketingowych;
 • korzystać z narzędzi analitycznych.

Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Państwu informacja na temat stosowania plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności. Zgodę zawsze mogą Państwo wycofać, usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce. Proszę jednak pamiętać, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Pliki cookies można podzielić na własne oraz pochodzące od podmiotów trzecich. Jeżeli chodzi o cookies własne, wykorzystujemy je w celu prawidłowego działania strony.

Nasza strona wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

Wykorzystujemy pliki cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. Korzystamy w tym zakresie z narzędzia Google Analytics. Zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na Państwa identyfikację. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.

Na stronie zamieszczamy filmy pochodzące z serwisu YouTube. Wyświetlając taki film, godzą się Państwo na wykorzystywanie plików cookies firmy Google LLC dotyczących usługi YouTube

Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube.

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. Państwa adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego Państwo korzystają. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z serwisu i nie są wykorzystywane przez nas w celu Państwa identyfikacji. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Materiały reklamowo – promocyjne wysyłamy Państwu jedynie wówczas, gdy wyrazicie na to zgodę.